Bronnen

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

De Nederlandse organisatie die mensen met autisme en mensen die te maken hebben met autisme een stem geeft en staat voor een autisme-vriendelijke samenleving. Een samenleving waarin autisme breed is geaccepteerd en geïntegreerd.

Website: https://www.autisme.nl/


MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Opgericht door het Fonds Psychische Gezondheid is MIND het platform in de geestelijke gezondheidszorg. Clienten, regionale organisaties en familie spelen een belangrijke rol en vertegenwoordigen meer dan 1 miljoen Nederlandsers die jaarlijks een beroep doen op de ggz.

Website: https://mindplatform.nl/


Balans

Voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen is oudervereniging Balans in het leven geroepen. Balans werkt nauw samen met de NVA en heeft sterk overeenkomende doelstellingen voor kinderen met autisme.

Website: https://balansdigitaal.nl/


Nederlands Autisme Register

Digitaal registerd voor mensen met autisme. Doel om inzichten te creeren en informatie te verzamelen tussen en over mensen met autisme. Voor zowel kinderen als volwassenen met autisme.

Website: https://www.nederlandsautismeregister.nl/


Autism Research Amsterdam

Centrum voor onderzoek naar autisme in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt om de vertaling naar klinishe praktijk mogelijk te maken. Doelstelling hierbij is om de behandeling van kinderen met autisme te onderbouwen.

Website:  http://www.ara.vu.nl/